Rerum Novarum viering op Linkeroever

Online

De Wereld is van Iedereen

Donderdag 13 mei vieren wij Rerum Novarum. 130 jaar geleden schreef paus Leo XIII deze encycliek. Wanneer we ze vertalen komen we uit op "Nieuwe Dingen". Het waren toen inderdaad echt nieuwe dingen.

Industriële revolutie

De industriële revolutie was in volle ontwikkeling. De werknemers gingen in die tijd werkelijk gebukt onder loodzware arbeidsomstandigheden. Werkdagen van meer dan 12 uur, kinderarbeid inbegrepen, waren schering en inslag. Deze term vinden we ook terug in de textielindustrie waarbij we ons nog de inzet herinneren van priester Daens die deze toestanden toen aanklaagde. Dat het zo niet verder kon blijven duren was duidelijk.

Encycliek

Als een donderslag bij heldere hemel kwam de encycliek van paus Leo XIII. Rerum Novarum. Het was het signaal dat werknemers zich mochten verenigen om aan deze wantoestanden een einde te maken. Het was de aanzet voor sociale strijd, solidariteit en emancipatie van de werknemers. Ook onze tijd brengt nog steeds zijn problemen mee.

Deze encycliek is 100 jaar geleden de bron geweest om het Algemeen Christelijk Werknemersverbond, de voorloper van wat wij nu Beweging.net noemen. Het maatschappijmodel dat Beweging.net voorstaat, mikt op een vrijemarkteconomie met een stevig sociaal vangnet en een belastingsysteem dat de welvaart herverdeelt in het voordeel van de kansengroepen in de samenleving. Beweging.net pleit ook heel uitdrukkelijk voor een tolerante samenleving en zet zich daarbij heel duidelijk af tegenover extreemrechts. Desalniettemin wordt de beweging, zoals alle maatschappelijke actoren, geconfronteerd met een algemeen klimaat van verrechtsing in de samenleving. De politieke overtuiging (en het stemgedrag) van haar achterban strekt zich uit over christendemocraten, socialisten en groenen. Beweging.net wordt spijtig genoeg ook geconfronteerd met een deel van haar achterban die zich tot extreemrechts gewend heeft. De maatschappijvisie van onze Beweging geldt in het algemeen als centrumlinks.

Sint-Anna-ten-Drieën

Op donderdag 13 mei zullen we op Linkeroever het 100-jarig bestaan van ACW/BEWEGING.NET vieren. Deze beweging startte 65 jaar geleden op Linkeroever met de oprichting van KWB en KAV.

Omwille van de corona-maatregelen zal er echter geen fysieke bijeenkomst kunnen plaats vinden in de St-Anna-ten-Drieënkerk.

WEL HEBBEN WE ER VOOR GEZORGD DAT ER – DANK ZIJ DE HULP VAN ONZE PAROCHIE – OP DIE DAG OP HET YOU-TUBE-KANAAL VAN DE PAROCHIE EEN VIERING KAN GEVOLGD WORDEN.

Praktische info

  • Datum: 13-05-2021
  • Locatie: Online

Contactpersoon:

  • Organisator: Beweging.net